Betaling af kontingent

DHV Odense Volleyball - administration

Kontingentbetaling

 

På disse sider vælges det hold, der styrer hvilken kontingentsats, man skal betale. Hvis du spiller på mere end et hold, er dit kontingent normalt kontingentsatsen for det højest rangerende hold, du spiller på. Kontingentsatser kan ses på hjemmesiden her. For senior turneringsspillere er tillægget for transport lagt på ved betaling via denne side.

 

For senior- og ungdom/kids skal du være oprettet som medlem via din træner inden kontingentbetaling - bruger-id til betaling er din e-mail eller mobilnr.

 

Du skal IKKE "tilmelde" eller betale til mere end ét hold - resten sørger administrationen for i samarbejde med dine trænere.

 

Specielt for ikke hjemmeboende studerende kan der aftales en afbetalingsordning, så kontingentet betales i 2 eller flere rater. Aftale om dette skal altid ske gennem kasserer, næstformand eller formand.

 

Det er vigtigt, at de frister for betaling af kontingent, som sendes ud med mail overholdes, bade for at mindske det administrative arbejde, men også af hensyn til klubbens økonomi.

 

Alle opfordres til at hverve medlemmer til DHV supporters - forældre, venner, kollegaer mm. Som DHV supporter får man bla. nyhedsbreve og mulighed for deltagelse ved klubfeste mv. samtidigt med, at man støtter en klub med "gang" i ungdomsarbejdet.

 

 

DHV Odense Volleyball - Mejerivej 1, 5260 Odense S - cvr 2617 8703 - www.DHV-Odense.dk